Nawet o dwie trzecie może się zmniejszyć grono kupujących mieszkania na kredyt.

Ale na spadek cen nie ma, co liczyć. Na siódmą podwyżkę stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się 6 kwietnia. Podstawowa stopa referencyjna NBP wzrosła o 1 pkt proc., do 4,5 proc.

Zarządzeniem Kancelarii Sejmu posłowie i senatorowie spoza Warszawy otrzymali podwyżki kosztów zakwaterowania.

Od 1 kwietnia br. mogą przeznaczyć na wynajem mieszkania 3500 złotych miesięcznie.

Czy Łódź dobrze prowadzi politykę mieszkaniową?

Drastyczne podwyżki czynszów za mieszkania komunalne oburzyły lokatorów. 

Debata Samorządowa w Radiu Łódź.

Nieruchomość została sprzeda przez Urząd Miasta Łodzi.

Inwestor wyburzył istniejący od lat budynek, w którym kiedyś był Dom Dziecka nr 8.

Drożejące kredyty kontra drożejące działki i koszty budowy.

Z jednej strony rosnące od siedmiu miesięcy stopy procentowe i drożejące kredyty hipoteczne, z drugiej wciąż rosnące ceny działek budowlanych i kosztów budowy – współoddziaływanie tych czynników wyznaczy w najbliższych miesiącach kierunek, w którym podąży polski rynek sprzedaży mieszkań.