Coaching - Mentoring - Human Resources

Realizuje  projekty z zakresu real estate coachingu, mentoringu, business coachingu, think tank, human resources w formie stacjonarnej i on-line dla osób fizycznych i firm.

Moimi klientami są zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Prowadzę od lat sesje z coachingu, mentoringu, HR m.in. dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów, deweloperów i innych osób związanych nie tylko z biznesem.

Tysiące przepracowanych godzin, setki sesji coachingowych i mentoringowych oraz duży portfel renomowanych klientów i firm zadowolonych ze współpracy.

Takie są moje - REKOMENDACJE.


Real Estate Coaching

To mój autorski specjalistyczny program dedykowany dla biur obrotu i zarządzania nieruchomościami, spółek deweloperskich, właścicieli nieruchomości, inwestorów, managerów oraz pracowników i agentów nieruchomości.

Pozwalający doskonalić umiejętności  w zakresie sprzedaży – wynajmu nieruchomości, obsługi klienta oraz stymuluje rozwój firmy.

Co daje Real Estate Coaching

 • kształtuje pozytywne postawy wobec Klienta,
 • uczy autoprezentacji i poprawnej komunikacji,
 • radzenia sobie z frustracją, emocjami i wątpliwości,
 • budowania i utrzymywania kontaktu z Klientem,
 • technik  i strategii w realizacji planów zawodowych,
 • budowanie oferty nieruchomości zgodnie z potrzebami Klienta,
 • skuteczniej finalizacji transakcji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Career Coaching

Działanie służące odkrywaniu nowego potencjału, stymulujące dalsze postępy kariery życiowej i zawodowej.

Korzyści coachingu indywidualnego:

 • sprecyzujesz swoje cele,
 • stworzysz atrakcyjną wizję tego, co chcesz osiągnąć,
 • odkryjesz swoje najgłębsze wartości,
 • skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami,
 • rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • krok po kroku zaplanujesz swoje działania,
 • wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację,
 • dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań,
 • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Business Coaching

To współpraca z właścicielami, managerami, pracownikami w kwestiach związanych z prowadzeniem i dynamicznym rozwojem firmy.

Zalety coachingu dla firm:

 • znaczne wzmocnienie zasobów ludzkich przez coaching indywidualny,
 • zwiększone morale pracowników oraz ich samoświadomości,
 • wzrost pewności siebie i odwagi w podejmowaniu decyzji,
 • większa skuteczność działań przez budowanie zaangażowania,
 • usprawnienie pracy zespołowej przez coaching zespołowy,
 • wzrost efektywności oraz jakości realizowanych przez organizację zadań,
 • większa identyfikacja pracownika z firmą,
 • wytyczenie ambitnych celów możliwych do realizacji,
 • sukcesywny rozwój firmy prowadzący do wzmocnienia przedsiębiorstwa na rynku.
 • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Real Estate Mentoring

Mój autorski program mentoringowy dedykowany dla osób już pracujących lub rozpoczynających pracę na rynku nieruchomości.

Pozwalający doskonalić nie tylko umiejętności interpersonalne, ale i wsparcie i pomoc w zakresie realizacji zamierzonych celów wraz ze ścieżką rozwoju kariery i własnej firmy.

Mentoring to nie tylko metoda szkolenia, ale i relacja partnerska między klientem a mentorem [opiekunem, nauczycielem, przewodnikiem]. Rolą mentora jest przekazywanie podopiecznemu wiedzy specjalistycznej, związanej z wykonywaną pracą, ale i wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Mentor motywuje, angażuje i zachęca do pracy i budowania własnej pozycji i marki.

Co daje Real Estate Mentoring

Korzyści dla pracowników:

 • kształtuje pozytywne nastawienie do siebie i otoczenia,
 • daje możliwość prezentacji nowych pomysłów i sposobów myślenia,
 • pomaga w zakresie rozwijania swoich mocnych stron i przezwyciężania słabości,
 • daje wytyczne dotyczące ścieżki kariery i rozwoju zawodowego na rynku nieruchomości,
 • tworzy możliwości zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Korzyści dla firmy:

 • inspiruje pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego,
 • inicjuje postawy i zachowania pożądane w firmie,
 • wzmocnienia kompetencje menedżerów,
 • poprawia wydajność pracy, motywację i morale pracowników,
 • utrwala więzi między pracownikami a firmą.

 Mentoring daje wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak dla firm działających na rynku nieruchomości.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mentoring 

Jest formą efektywnego szkolenia polegająca na opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji kariery zawodowej.

Mentoring to udzielanie rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego. Jest relacją partnerską pozostającą wyłącznie na stopniu zawodowym z właścicielami, managerami w kwestiach związanych z prowadzeniem i dynamicznym rozwojem firmy.

Cele mentoringu:

 • identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron podopiecznego,
 • wsparcie podopiecznego w podejmowanych wyzwaniach,
 • odkrywanie potencjału osoby szkolonej,
 • rozwijanie wewnętrznej motywacji podopiecznego,
 • budowanie samoświadomości podopiecznego poprzez ciągły Feedback,
 • poszukiwanie możliwych ścieżek kariery (zagrożenia, szanse),
 • rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych,
 • wyposażenie podopiecznego w niezbędną wiedzę i kompetencje.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Think tank          

Think tank - to niezależny specjalista - ekspert zajmujący sIę badaniami, analizami oraz tworzeniem kreatywnych koncepcji.  Do celów działalności Think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów, generowania ciekawych, wartościowych i nieszablonowych pomysłów.

Na życzenie klientów realizuje min. projekty z zakresu;

 • efektywnego zarządzania,
 • skutecznego przywództwa,
 • efektywnej komunikacji i dialogu,
 • innowacyjności i nowych technologii.

Tworzenie i realizacja programów strategicznych to istota działalności Think tanków.

Think tank to kuźnia pomysłów.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Human Resource Management

To strategiczne podejście do efektywnego zarządzania pracownikami tak, aby pomóc firmie uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zmaksymalizować wydajność pracowników.

Podstawowe elementy procesu zarządzania kadrami:

 • budowanie zasobów ludzkich - jest to planowanie służące zaspokajaniu potrzeb kadrowych,
 • nabór pracowników - przygotowanie kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich i polityką firmy,
 • wdrożenie - to program mający na celu włączenie nowo przyjętych pracowników na wskazane stanowiska,
 • ocenianie efektów pracy - proces dostarczania informacji o efektywności pracy,
 • szkolenie pracowników - proces służący podwyższeniu wydajności pracownika na zajmowanym stanowisku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.