Domy do 70 mkw. można już budować bez zezwolenia.

Program budowy małych domów w ramach Polskiego Ładu wystartował w styczniu. Domki można stawiać bez zezwolenia, nie trzeba też zatrudniać kierownika budowy. Czy Polacy ruszą na poszukiwania parceli pod domki?

Po raz kolejny rada wierzycieli obniża cenę wywoławczą sprzedaży Centrum Handlowego Sukcesja w Łodzi.

Ty razem nieruchomość zostanie wystawiona za 75 mln złotych. Sprzedaż Sukcesji ciągnie się już ponad rok, syndyk ogłaszał kolejne przetargi a rada wierzycieli obniżała ceny licząc na sukces.

Sześć lat temu udzieliłem wywiadu, w którym między innymi poruszyłem problem niszczejących zabytkowych nieruchomości. 

Lata mijają a zabytkowa substancja Łodzi nadal jest zdegradowana czasem już do tego stopina, że nie ma już, co remontować. Moim zdaniem przez te lata zbyt wiele się nie zmieniło w tym względzie

Od stycznia można już budować domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę.

Nowe przepisy są jednak tak niejasne, że wciąż nie wiadomo, jak je interpretować. W ustawie nie zapisano na przykład, czy takie domy będzie można sprzedawać lub wynajmować.