Doradztwo - Pośrednictwo - Zarządzanie - Audyt

Polecam szeroką ofertę usług z zakresu doradztwa, pośrednictwa, zarządzania, wyceny, sourcingu nieruchomości oraz audytu energetycznego dla osób fizycznych i firm.

Wykonuje usługi w pełnym zakresie, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane programy, oparte na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Moi klienci to m.in: renomowane firmy deweloperskie krajowe i zagraniczne, urzędy miast i gmin, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne i z o. o., inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy.

Tysiące sprzedanych, wynajętych metrów kwadratowych nieruchomości, milionowy wolumen obrotu, setki godzin doradztwa, tysiące zadowolonych klientów i firm ze współpracy.

Takie są moje - REKOMENDACJE.


Doradztwo rynku nieruchomości

Zakres wykonywanych przeze mnie czynności doradczych obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego.

Na życzenie klientów realizuję m.in.:

 • analiza rynku nieruchomości,
 • Due Diligence nieruchomości,
 • studium wykonalności projektu,
 • analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości,
 • analiza możliwości lokalizacyjnych danego projektu,
 • plan rozwoju nieruchomości,
 • analiza kosztów i zysków z nieruchomości,
 • analiza portfela inwestycji nieruchomościowych,
 • obsługa inwestycji deweloperskich,
 • przygotowanie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowanie transakcji wynajmu - najmu nieruchomości,
 • określenie planu użytkowego nieruchomości,
 • określenie ryzyka np. sprzedaży planowanej inwestycji na pierwotnym lub wtórnym rynku nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń, decyzji wymaganych w procesie inwestycyjnym, budowlanym,
 • inne projekty dotyczące nieruchomości i inwestycji wg uzgodnienia. 

Szczegółowy zakres czynności doradczych -TABELA 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Trader rynku pierwotnego

Zapraszam również do skorzystania z tej nowatorskiej usługi - Tradera rynku pierwotnego.

Działając, jako Trader rynku pierwotnego wyszukuje dla klientów nieruchomości do zakupy, najmu o konkretnych parametrach, negocjuje z deweloperami, pozyskuje ciekawe oferty, bonusy, rabaty, uzgadniam warunki transakcji.

Podstawowy zakres usługi to m.in.:

 • wyszukanie najkorzystniejszej oferty,
 • dokonanie analizy SWOT wybranej oferty,
 • przygotowanie argumentów do skutecznej negocjacji
 • wynegocjowanie korzystnej ceny, czynsz najmu,
 • uzgodnienie warunków transakcji.

Przygotowuję i realizuję transakcje kupna – sprzedaży - najmu na atrakcyjnych warunkach i w korzystnych cenach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Sourcing nieruchomości

Usługa sourcingu nieruchomości polega na  wyszukiwaniu i przygotowywaniu ofert inwestycyjnych na zlecenie inwestorów.

Podstawowy zakres usługi to m.in.:

 • wyszukanie najkorzystniejszej oferty nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • przeprowadzenie analizy opłacalności planowanej inwestycji w oparciu o wskaźniki ROE [Return On Equity] oraz ROI [ Return On Investment].  

Szczegółowy zakres usługi sourcingu danego rodzaju nieruchomości uzgadniany jest indywidualnie z inwestorem.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z „Ustawą o gospodarce nieruchomościami” polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
 • nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
 • innych niż określone w pkt 1-3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarządzanie nieruchomościami

Usługa zarządzania nieruchomościami zgodnie z „Ustawą o gospodarce nieruchomościami” polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
 • bieżące administrowanie nieruchomością,
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem jest kompleksową usługą polegającą na przygotowaniu mieszkania pod wynajem, utrzymaniu ciągłości najmu, rozliczaniu mediów i czynszu, a także bieżącej obsłudze technicznej i szeregu dodatkowych czynności.

Zarządzanie najmem składa się z trzech podstawowych etapów:

 • przyjęcia lokalu do obsługi,
 • zarządzania lokalem do momentu zawarcia umowy najmu,
 • zarządzania lokalem po zawarciu umowy najmu.

Korzystając z tej usługi właściciel nieruchomości deleguje wszelkie czynności związane z zarządzaniem wynajmowanym lokalem a jego rola zmienia w inwestora pobierającego zyski z lokalu w formie comiesięcznego czynszu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest postępowaniem, w wyniku, którego dokonuje określenia wartości nieruchomości Wycena sporządzana jest w formie operatu szacunkowego. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy zawodowe.

Usługa obejmuje wycenę:                                       

 • nieruchomości lokalowych [mieszkalnych, użytkowych],
 • nieruchomości gruntowych [zabudowanych, niezabudowanych],
 • nieruchomości gruntowych w trakcie zabudowy,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości komercyjnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych [m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu].

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie i zależy od rodzaju nieruchomości, celu, dla którego sporządzana jest wycena a także innych czynników tj. położenia nieruchomości, rodzaju nieruchomości, zakresu analizy rynku, nakładu pracy oraz terminu realizacji opracowania.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Audyt energetyczny

Polecam usługi w zakresie audytu energetycznego, jestem uprawnionym audytorem m.in. do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, wpisanym pod nr. 3582/30.04.2010/ w rejestrze Ministerstwa Rozwoju.

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii, zalecenie konkretnych rozwiązań; technicznych, organizacyjnych, formalnych oraz ich opłacalności.

Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii.

Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne będą najkorzystniejsze do zastosowania.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.