Nowe uprawnienia dla GDDKiA i PGWWP.

W projekcie nowelizacji ustawy o realizacji inwestycji drogowych znalazł się zapis dający zarządcy drogi możliwość wejścia na teren cudzej nieruchomości objętej decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych w celu prowadzenia prac przygotowawczych, bez zgody właściciela lub użytkownika wieczystego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma, więc dodatkowe kompetencje.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również uzyska uprawnienia do nabywania nieruchomości na cele inne niż inwestycyjne realizowane na podstawie ustawy dotyczącej inwestycji powodziowych.

Jak rozumiem nowy projekt ustawy proponowany przez Ministra Klimatu i Środowiska ma usprawnić i przyspieszyć procesy inwestycyjne w sektorze drogowym, kolejowym i wodnym.

Nie ma nie przeciwko temu, ale uważam, że dla czystości procesu inwestycyjnego i dobrej współpracy z właścicielami nieruchomości nawet najlepsze przepisy trzeba zawsze stosować z „głową”.

Pan prac legislacyjnych zakłada, że w drugim kwartale br. projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

Akty prawne:

1/ ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228).

2/ ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

3/ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

4/ ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)

5/ ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812)

6/ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641)

Tomasz Błeszyński doradca rynku nieruchomości

Biznes - Nieruchomości - Gospodarka 19.04.2022  


  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Foto:Tomasz Błeszyński